Södlings Sjötransporter

Bernt Södling
Landsort
149 95 Nynäshamn
Telefon/ 08-520 34007
Mobil/ 070- 716 12 39

  • Person transporter
  • Gods transporter
  • Bogseringar
  • Dyktransporter

 

Vi utför även andra uppdrag tag kontakt för mer information.