1991
Votivskepp i Landsorts kapell

Lån från KÅRSTA KYRKA, Uppland. Tremastat obevärat och fullriggat skepp från omkring 1800. Byggt och skänkt av modellören Sundström 1816.

Lån från EKERÖ KYRKA. Enmastad mälarjakt från 1700-talets slut. Byggd 1953 av Voldemar Konga, modellbyggare på Sjöhistoriska museet. Kan ses som en variant på roslagsjakten.

Hemma här i LANDSORTS KAPELL på Öja. Tvåmastad brigg, CHARLOTTA, från 1830. Byggd av Emil R. Boman, Göteborg. Donerad av Börje Tägtmeijer. Förebild: briggen Tre Kronor, i trafik på Nordamerika med järn, senare del fraktade sin avkastning till försäljning i Stockholm.

Utställda skepp:
Lån från BOO KAPELL. Tremastad toppsegelskonare, s.k. 111. Byggd av anonym skolpojke och donerad till kapellet för ca 50 år sedan. En vanlig fartygstyp i kustseglation vid sekelskiftet.
Landsorts sista seglande lotskutter.
En votivgåva från Sjöfartsverket, efter en förfrågan från Kulturbryggan i anknytning till utställningen 1991.

Lån från DALARÖ KYRKA. Tremastad fullriggare JOSEFINA, förlist i Nordatlanten 1887. Byggd av Carl Holmberg, en av fem överlevande vid skeppsbrottet, död som mästerlots i Dalarö 1949. Donerad av änkan, Fanny Holmberg.

Lån från VAXHOLMSKYRKA. Tvåmastad skötbåt från tidigt 1900-tal. Bekostad av Föreningen Vaxholmspojkarna, byggd 1967 av Valdemar Nyström, inredningssnickare vid Plyms varv i Saltsjöbaden. Båttypen användes dels för fiske, dels för transporter.

Lån från LÄNNA KYRKA, Uppland. Enmastad roslagsjakt, SOFIA av Länna, den sista piggskutan. Byggd av Erik Grönros och skänkt av Gottfrid Sköllerfors 1968. Vanliga bland skärgårdsbönderna som under 1800-talets senare del fraktade sin avkastning till försäljning i Stockholm.
Lån från UTÖ KYRKA. Tremastat bevärat och fregattacklat skepp från 1700-talets mitt. Från seklets början deponerat i Domkyrkomuseet i Strängnäs. Åter till Utö 1943.