2005
Svensk kulturhistoria på vift

"Från Eldh till Englund"
Unik utställning med de 13 Sergelpristagarna

En förteckning över deltagande konstnärer med angivande av verk och material. Här också info om ålder, utbildning och vissa offentliga uppdrag.


CARL ELDH 1873 - 1954
Pristagare 1945

Studier i Paris 1896-1903, professors namn 1936. Otaliga porträttbyster av konstnärsvänner som Richard Berg och Bruno Liljefors. Har gjort våra kanske bästa skulpturporträtt av August Strindberg.
En rad offentliga uppdrag: "Eldhs fontän" i Stockholm; "Engelbrekt" i Arboga; "Prins Gustaf " i Uppsala; "Brantingmonumentet" på Norra Bantorget i Stockholm.
"Gunnar Mascoll Silfverstolpe"
- opatinerad brons (i kapellet)

IVAR JOHNSSON 1885 - 1970
Pristagare 1950

Efter studier i Lund och Stockholm bosatt i Paris och Italien. En klassicist som eftersträvade ett tidlöst, allmängiltigt uttryck. Mest känd som monumentalskulptör med ett stort antal offentliga arbeten, t.ex. Tycho Brahestatyn
på Ven. "Kvinna vid havet" (Sjöfartsmonumentet) i Göteborg.
"Kvinna vid havet" - visas som storbild

Kvinna vid havet av Ivar Johnsson

BROR HJORT 1894 - 1968
Pristagare 1955

Professor vid Konsthögskolan 1949-1959. Inspirerad av svensk folkkonst och folkmusik utvecklade Hjort en primitivistisk stil med grova former och bjärta färger, men med ett lyriskt och musikaliskt anslag. Många sakrala
verk: "Korsets kärlek", Moderna Museet; Träreliefen över Laestadius i Jukkasjärvi kyrka; porträttbyster.
"Greta" - porträtt i cement (i kapellet)

ERIC GRATE 1896 - 1983
Pristagare 1960

Professor vid Konsthögskolan 1941-1951. Bosatt i Paris 1924-1933. Hos Grate förenas rofylld klassicism med starkt lyriskt innehåll och tung, sluten monumentalitet. I senare tid kan ses en abstrakt och surrealistisk form.
Stora verk bl.a. "Vindarnas grotta" i Västerås; "Årstiderna" i kanslihuset; "Kvinnorovet" i Solna. Även unika teaterdekorationer.
"Mediterraneiska idoler" - terracotta
"Vindarnas grotta" - kopparplåt

BROR MARKLUND 1907 - 1977
Pristagare 1965

Professor vid Konsthögskolan 1959-1969. M:s verk har en medvetet "primitiv" form som ibland tycks vilja spränga skulpturernas gränser. Monumentaluppdrag t.ex. "Mor och barn" (Kanslihusmadonnan) vid Mynttorget i Sthlm; "Gestalt i storm" i Trelleborg; skulpturgruppen "Gycklarna" på Årsta
torg. Scenogra. och dräkter till Alf Sjöbergs uppsättning av Strindbergs "Mäster Olof " på Dramaten 1972.
"Gestalt i storm" - brons

ARNE JONES 1914 - 1976
Pristagare 1970

Professor vid Konsthögskolan 1961-1971. Såg människogestalten starkt abstraherad, som arkitektur. Idéer om förening av det manliga och kvinnliga ligger bakom en rad skulpturer uppbyggda av prefabricerade metallpro.ler.
Offentlig utsmyckning t.ex. "Katedral" i Västertorp, Stockholm.
Har även modellerat en rad starkt uttrycksfulla porträtthuvuden.
"Närheter"- svartlackat järn


Närheter av Arne Jones

GUSTAF NORDAHL 1903 - 1992
Pristagare 1975

Studier vid konstindustriella skolan och akademien i Stockholm. Monumental enkelhet, för.ning och känsla präglar Nordahls realistisa skulpturer av ungdom, t.ex. "Kraka" vid Örebro Universitet; "Hyllning till Ling" vid GCI
i Stockholm; "Våren" i Hässleholm. Utförde gärna reliefer. Nordahl vann 1948 olympisk guld medalj i konsttävlan i London.
"Maria" - bronshuvud
"Maja" - brons

ASMUND ARLE 1918 - 1990
Pristagare 1980

Professor vid Konsthögskolan 1961-1990. Arle har i en saklig men samtidigt expressiv stil utfört både monumentala och genrebetonade skulpturer. Djur och människor är huvudmotivet - liksom Livet med födelse och död. Stora arbeten bl.a. i Gävle: "Kristusbild" i S:t Staffans kyrkan; "Man-häst-vagn" i Linköping; "Människa och pelare" vid Mariatorget, Stockholm.
"Nyfödd kalv" - brons
"Madonna med barn" - brons

LISS ERIKSSON 1919 - 2000
Pristagare 1985

Studerade vid Konstakademien för Eric Grate, senare i utlandet, särskilt Frankrike. Hans arbeten är närmast realistiska men detaljknappa och avindividualiserade. Stora arbeten för bl.a. marinen i Berga - granitreliefer; ett .ertal dopfunter - t.ex. i Borås; fabriksportik i blåemaljerad järnplåt i Västerås; nyligen invigd magni.k altartavla i Katarina kyrka, Stockholm. ( Färdigställd efter Liss Eriksson bortgång.)
"La Mano" - brons
"Fågelmannen" - torso/brons

KARL GÖTE (KG!) BEJEMARK 1922 - 2000
Pristagare 1990

Professor vid Konstakademien 1971-1978. Arbetade tidigt med abstrakta skulpturer t.ex. ringar och klot som ger associationer till mänskliga former. Övergav i slutet av 60-talet det abstrakta och gjorde realistiska - och humo-
ristiska! - brons och träskulpturer av kända svenskar.
I Filipstad sitter "Nils Ferlin"; Vid Freden i Stockholm står "Evert Taube".
"Kraka" - brons (En tidig KG!)
"Evert Taube" - här visad på vävfoto.

SIVERT LINDBLOM född 1931
Pristagare 1995

Professor vid Konstakademien 1991- . Debuterade tidigt med expressionistisk bronsskulptur, måhända inspirerad av Rodin. Övergick senare till att utforska formens yta snarare än dess volym, genom maskinellt utsvarvade silhuettskulpturer i trä och plast. En mängd offentliga uppdrag, t.ex. T-banestation Västra Skogen, Solna; universitetsområdet i Frescati, Sthlm. Skicklig scenograf. Mästerlig med "Konst som arkitektur - arkitektur som konst."
"Kofés" - brons

TORSTEN RENQVIST född 1924
Pristagare 2000

Studier vid akademierna i Stockholm, Köpenhamn och London. Med sin okonventionella verklighetssyn en banbrytare för de nyexpressionistiska rörelserna i Sverige. Bland monumentalverk kan nämnas "Glob i en värld"
i Västerås. Från slutet av 60-talet mest uppmärksammad för träskulpturer av figurer och djur som bärare av ett symboliskt innehåll. God skribent - publicerat bl.a. "Brottstycken ur Torsten Renqvists dagböcker" (1988).
"Lilla elefanten drömmer" - genomfärgad betong

LARS ENGLUND född 1933
Pristagare 2005

Studier för Fernand Léger i Paris. Separat och samlingsutställningar i Europa, Amerika, Japan. Arbetar gärna med några få grundformer, små monterbara enheter, som med oändlig variationsrikedom byggs samman efter olika system. Började med skulpturer i gummiduk - ett slags luftfyllda kuddar.
"Stabil" - aluminium


Läs mer om Sergelpriset >>


Samtliga skulpturer har lånats ut privat
- utom Carl Eldhs bronsbyst av Gunnar M. Silfverstolpe,
som välvilligt ställts till förfogande av
Västerås konstmuseum.
Till alla utlånare - ett mycket varmt tack!
Är det något som rör utställningen du vill fråga om
- visning, inköp, priser
- tag då kontakt med Kulturbryggans ordförande,
Arthur Hultling. Telefon: 08-520 340 56.
Teknisk ledning: Lennart Stuxberg.