Postadress: Landsort, 149 95 Nynäshamn
Information från Byalaget

Bli ny medlem i Byalaget eller fortsätt att vara medlem:
Medlemsavgift:2017:
Vuxna 100 kr/år,
avgiften gäller från 18 år.
Plusgiro nr: 36 52 89 - 8
Skriv namn, adress, telefon, antal vuxna/knattar på inbetalningskortet och aktuell e-postadress, tack!

 

Protokoll från Byalagets årsmöten

- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2017
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2016
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2015
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2014
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2013
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2012
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2011
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2010
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2009
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2008
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2007
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2006
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2005
- pdf Protokoll från Byalagets årsmöte 2004

För att läsa protokollen krävs Acrobat Reader
som kan hämtas gratis från Adobe.
Adobe

Till uthyrning för medlemmar
- Partytält
3 st, Mått 3x6 m, Pris 100 kr per tält och dygn
- Vedklyv
Grundhyra vedklyv 100 kr (upp till 1 kbm)

Kontakta Inger Wallander 08-520 340 15