Postadress: Landsort, 149 95 Nynäshamn

Byalagets styrelse 2020

Ordförande  
Lisabet Ahlkvist
Kassör   Marianne Jonsson
Sekreterare   Charlotta Lindgren
Ledamöter   Britt Olsson
    Birgitta Silfver
Revisor   Elin Lind
Revisorsuppleant   Mattias Miksche
Materialförvaltare   Thor Sundsvik
Valberedning   Eva Lind
    Stefan Mothander