Om Landsort

Allmänt

Öja är en långsmal ö, som ligger i nord-/syd-lig riktning.
Ön är c:a 4.25 km lång och c:a 600 meter bred som mest.
En hamn i norr (Norrhamn eller Skravleviken), här ligger
Landsorts gästhamn.

Byn (Storhamn) ligger på den södra delen av ön, där finns
två hamnar, en på öster sida (Österhamn) samt en på väster
sida (Västerhamn).
Västerhamn används mestadels av lotsbåtar samt
båtar med Landsort som hemmahamn. Västerhamn är avlyst
för fritisbåtar.

Delar av ön från byn och norrut  har tät skog med buskmarker.
Öns skog består till stor del av lövskog.
De vanligaste trädslagen är björk och al.
Tall och gran förekommer endast på några mindre områden på öns inre delar.
Dessutom finns gott om kärr, gungflyn och vattenväxter.
Här finns sällsynta orkidéer och andra botaniska
rariteter som vitoxel, åkerbär och idegran.

karta300_700

 

Viktigt att tänka på.
Då Landsort (Öja) är Naturvårdsområde gäller koppeltvång
för hundar året runt.
Värna om djur och fågelliv, var extra varsam på våren
och sommaren då det är sjöfågel och andra fåglar
som häckar.

svanar
Svanfamilj i inre Kummelhålet

Befolkning

Idag bor omkring 25 personer här permanent,
samt ett större antal sommargäster som har sina hus här.
En del av sommargästerna åker ut hit året runt, mestadels
på helger samt vid  långledighet.

En stor del av sommargästerna härstammar från förfädrar
vilka levde och arbetade på Landsort förr.

De bofasta barnen pendlar till skolor bl.a. i  Nynäshamn.
Skolan på Landsort upphörde 1983.

År 2006 i augusti anslöts Landsort till ”nätet” via fiberkabel
som dragits från Torö. Detta innebar ett lyft för Landsort.

Sedan 2011 finns även en basstation med Edge
och 4G (endast Telia) mitt i byn.
Övriga operatörer fungerar sämre här.

fyr_nordvart
Vy norrut från fyren

Statens Fastighetsverk (SFV)

Landsort avsattes 1985 som naturvårdsområde, ön är
kronoholme och förvaltas av Statens Fastighetsverk
sedan år 2000.
Norra delen förvaltas av Skärgårdsstiftelsen som är
naturvårdsförvaltare.


Lotsplatsen

Idag sköts lotsplatsen  av 9 båtmän, 3 båtmän per vecka som
bemannar lotsbåtarna dygnet runt.
Lotsbeställningar (East Coast Pilot) och farledsövervakningen
sker i Södertälje VTS (Vessel Traffic Service),

749
Pilot 749 Se på väg ut i västlig kuling

Fartyg lotsas mellan Landsort, Stavsnäs, Nynäshamn, Stora Vika,
Södertälje och vidare till Stockholm och Mälarens alla hamnar.
Landsort – Köping är Sveriges längsta lotsled, denna led
tar runt 11-12 timmar beroende på fartygets fart.
Lotsbyte sker i Södertälje respektive Stavsnäs (vid Stavsnäs
om fartyget ska till Stockholms östra sida, eller vidare genom
norra skärgården).

Det händer att fartyg även beställer lots till andra platser också,
bl.a. till Askölabbet utanför Trosa, Trosa, Muskö örlogsvarv m.m.

Förutom omkring 4000 lotsningsuppdrag per år vid Landsort
medverkar lotsbåtarna bl.a. vid sjöräddningsuppdrag.

358_is1
Pilot 358 Se på väg ut till fartyg, vintern 2011


Landsorts Fågelstation

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning,
sträckräkning och forskning på Landsort.
Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet,
medan föreningen bildades 1988.
Sedan dess disponeras en äldre militärbarack i norra utkanten av byn.

Öns strategiska läge i det yttersta havsbandet är orsaken till att det är
en stor koncentration av flyttande och rastande fåglar här.

På höstarna dröjer sig sedan fåglarna kvar på ön,
eftersom klimatet är milt och det finns gott om
insekter och bär.

Ön upptäcktes som fågellokal av ornitologer i slutet av 1940-talet,
då man främst åkte ut på vintrarna för att se sjöfågel,
eftersom det då är isfritt vid Landsort.

På vårarna begav man sig till Landsort för att få se rariteter
som sommargylling,halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare
samt turturduva.
Läs mer om Landsorts fågelstation här.

havsoern1
Havsörn, vanligt förekommande, framförallt vintertid

Sälar finns det gott om runt Landsort, framförallt vid de yttersta skären,
ibland även nära Landsort.

Seal1
Säl vid Yttre Karvasen, där det är vanligast att få se dem

Permalänk till denna artikel: http://www.landsort.com/?page_id=105