Om Landsort

Allmänt

Öja är en långsmal ö, som ligger i nord-/syd-lig riktning.
Ön är c:a 4.25 km lång och c:a 600 meter bred som mest.
En hamn i norr (Norrhamn eller Skravleviken), här ligger
Landsorts gästhamn.

Byn (Storhamn) ligger på den södra delen av ön, där finns
två hamnar, en på öster sida (Österhamn) samt en på väster
sida (Västerhamn).
Västerhamn används mestadels av lotsbåtar samt
båtar med Landsort som hemmahamn. Västerhamn är avlyst
för fritisbåtar.

Delar av ön från byn och norrut  har tät skog med buskmarker.
Öns skog består till stor del av lövskog.
De vanligaste trädslagen är björk och al.
Tall och gran förekommer endast på några mindre områden på öns inre delar.
Dessutom finns gott om kärr, gungflyn och vattenväxter.
Här finns sällsynta orkidéer och andra botaniska
rariteter som vitoxel, åkerbär och idegran.

karta300_700


Landsort (Öja) är ett naturreservat

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden
finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten.
Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom
respektive reservat eller skyddsområde.

Ordningsföreskrifter för Öja-Landsort naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Medföra hund som inte är kopplad.
 • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, hacka, spränga,
  rista, måla eller dylikt.
 • Plocka nattviol (Platanthera bifolia).
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo).
 • Tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats.
 • Elda annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser.

 

Dessutom rekommenderas att inom naturreservatet:

 • Hålla låg fart med båtar så långt som möjligt.
 • Undvika att orsaka svall för förtöjda båtar och badande.
 • Inte köra jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvika att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.

 

Viktigt att tänka på.
Värna om djur och fågelliv, var extra varsam på våren
och sommaren då det är sjöfågel och andra fåglar
som häckar.

svanar
Svanfamilj i inre Kummelhålet

Befolkning

Idag bor drygt 20 personer här permanent,
samt ett större antal sommargäster som har sina hus här.
En del av sommargästerna åker ut hit året runt, mestadels
på helger samt vid  långledighet.

En del av sommargästerna härstammar från förfädrar
vilka levde och arbetade på Landsort förr.

Skolan på Landsort upphörde 1983.

År 2006 i augusti anslöts Landsort till ”nätet” via fiberkabel
som dragits från Torö. Detta innebar ett lyft för Landsort,
ADSL och koppatråd läggs ner hösten 2018.

Sedan 2011 finns även en Telia basstation med 4G/2G.
Tele2 har driftsatt 4G/2G på Landsort under våren 2018.

fyr_nordvart
Vy norrut från fyren

Statens Fastighetsverk (SFV)

Landsort avsattes 1985 som naturvårdsområde, ön är
kronoholme och förvaltas av Statens Fastighetsverk
sedan år 2000.
Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen i Stockholms län.


Lotsplatsen

Idag sköts lotsplatsen  av 9 båtmän, 3 båtmän per vecka som
bemannar lotsbåtarna dygnet runt.
Lotsbeställningar (East Coast Pilot) och farledsövervakningen
sker i Södertälje VTS (Vessel Traffic Service),

749
Pilot 749 Se på väg ut i västlig kuling

Fartyg lotsas mellan Landsort, Stavsnäs, Nynäshamn, Stora Vika,
Södertälje och vidare till Stockholm och Mälarens alla hamnar.
Landsort – Köping är Sveriges längsta lotsled, denna led
tar runt 11-12 timmar beroende på fartygets fart.
Lotsbyte sker i Södertälje respektive Stavsnäs (vid Stavsnäs
om fartyget ska till Stockholms östra sida, eller vidare genom
norra skärgården).

Det händer att fartyg även beställer lots till andra platser också,
bl.a. till Askölabbet utanför Trosa, Trosa, Muskö örlogsvarv m.m.

Förutom omkring 4000 lotsningsuppdrag per år vid Landsort
medverkar lotsbåtarna bl.a. vid sjöräddningsuppdrag.

358_is1
Pilot 358 Se på väg ut till fartyg, vintern 2011


Landsorts Fågelstation

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning,
sträckräkning och forskning på Landsort.
Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet,
medan föreningen bildades 1988.
Sedan dess disponeras en äldre militärbarack i norra utkanten av byn.

Öns strategiska läge i det yttersta havsbandet är orsaken till att det är
en stor koncentration av flyttande och rastande fåglar här.

På höstarna dröjer sig sedan fåglarna kvar på ön,
eftersom klimatet är milt och det finns gott om
insekter och bär.

Ön upptäcktes som fågellokal av ornitologer i slutet av 1940-talet,
då man främst åkte ut på vintrarna för att se sjöfågel,
eftersom det då är isfritt vid Landsort.

På vårarna begav man sig till Landsort för att få se rariteter
som sommargylling,halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare
samt turturduva.
Läs mer om Landsorts fågelstation här.

havsoern1
Havsörn, vanligt förekommande, framförallt vintertid

Sälar finns det gott om runt Landsort, framförallt vid de yttersta skären,
ibland även nära Landsort.

Seal1
Säl vid Yttre Karvasen, där det är vanligast att få se dem

Permalänk till denna artikel: https://www.landsort.com/?page_id=105