LSMC

LSMClogon

Landsorts Sjö- och MiljöCentrum

Föreningen som bildades sommaren 1998 är en plattform för ett utvecklingsarbete som drivs på Landsort efter Sjöfartsverkets beslut att minska sin verksamhet på Landsort.
I föreningen ingår alla bofasta, yrkesverksamma på ön.

Syftet är att arbeta för att skapa nya näringar och åretruntjobb på ön, och därigenom behålla och utveckla Landsort som ett levande skärgårdssamhälle. Föreningen ska inte driva några verksamheter, utan arbeta för att vara en plattform för andra att driva nya affärer.

Det betyder att föreningen främst arbetar för att säkra tillgången till en god infrastruktur för företag och verksamheter på ön. Kommunikationer, lokaler och mark är särskilt viktiga frågor i infrastrukturen för en skärgårdsö.

LSMC-loggen
Följ vad som händer i utvecklingsarbetet för Landsort
http://loggbok.landsort.com


lsmc@landsort.com

Kontaktperson:
Lennart Stuxberg
Ordförande

Föreningens Stadgar


Landsorts Sjö- och MiljöCentrum 1998 – 2019 – en lång historia i korta drag

Permalänk till denna artikel: https://www.landsort.com/?page_id=527